Beste relatie,

Op 17 december 2021 heb ik, achtentwintig jaar nadat ik de onderneming heb overgenomen van mijn vader en oom, deze met gepaste trots overgedragen aan mijn zoon Sven.

Sven is vanaf die datum algemeen directeur en tevens eigenaar van Gras Wood Wide en de daaraan gelieerde bv’s. Daarmee is hij de zesde generatie Gras die aan het hoofd staat van onze familie-onderneming die werd opgericht in 1868, waardoor we wel mogen spreken van een bijzondere gebeurtenis.

Sven startte zijn carriere in het hout als trainee bij een grote Canadese houtzagerij en heeft ook ervaring opgedaan bij een van onze Finse leveranciers.

Sinds 2013 is hij werkzaam bij Gras Wood Wide. Daarbij heeft hij zich verdiept in alle facetten van onze producten en zich ingewerkt in de vele aspecten van het ondernemerschap.

De laatste jaren heeft hij zich met name gefocust op onze kant-en-klare gevelproducten die wij met succes op de markt hebben gebracht.

Ik ben er dan ook van overtuigd dat Sven, met zijn opgedane kennis en ervaring, de onderneming in deze bijzondere tijd tot verdere ontwikkeling zal gaan brengen.

Ik wil je bedanken voor het vertrouwen dat je Gras Wood Wide en mijzelf in de afgelopen jaren hebt geschonken. Zelf zal ik, zo lang Sven dat wenselijk acht, als adviseur aan de onderneming verbonden blijven.

Ik vertrouw Sven met een gerust hart toe dat hij onze relatie met jou met evenveel enthousiasme zal voortzetten.

Met vriendelijke groet,

Harry Gras