DISCLAIMER

Aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Gras Wood Wide zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Gras Wood Wide niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Uiteraard zal Gras Wood Wide een fout of onjuistheid op deze website zo snel mogelijk herstellen. Gras Wood Wide kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Gras Wood Wide garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gras Wood Wide wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Auteursrecht

Het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen van deze website vallen onder het auteursrecht van Gras Wood Wide. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de afdeling marketing van Gras Wood Wide.

Wijzigingen

Gras Wood Wide behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.