Hout visueel op sterkte kunnen sorteren, is een belangrijke vaardigheid. Voor het berekenen en maken van houtconstructies moet de sterkteklasse van het toe te passen hout bekend zijn. Bij de visuele sortering wordt het hout na beoordeling ingedeeld in verschillende kwaliteitsklassen. Elk deel wordt afzonderlijk bekeken en beoordeeld op zichtbare houtdefecten. De belangrijkste kenmerken zijn het draadverloop, scheurvorming en de noestigheid van het hout.

Om dit onder de knie te krijgen én te houden moet er vaak geoefend worden en daarom volgen onze bestekzoekers elk jaar de herhalingscursus ‘Visueel Sorteren Naaldhout’. Ze zijn wederom allemaal geslaagd!